Algemene voorwaarden

1          Algemeen

1.1       De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen 2Cousins.nl en de klant.

1.2       2Cousins heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

1.3       Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

 

2          Prijzen en Aanbiedingen

2.1       De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

2.2       2Cousins is niet aansprakelijk voor de gevolgen van type en constructie fouten in haar website. Aan onrechtmatige prijs informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3       Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende daarvoor aangegeven looptijd.

2.4       Op het moment dat er uitverkoop is kunt u het artikel indien nodig omruilen tegen een ander product wij geven geen geld terug.  U kunt ook voor een tegoedbon kiezen.

 

3          Betaling

3.1       Betaling vindt plaats via IDEAL, pin en Kontant bij ophalen in onze winkel aan de Hoge Ham 136.

3.2       Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf bij verzenden en kan anders alleen opgehaald worden in onze winkel aan de Hoge Ham 136. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.

3.3       Wanneer de betaling niet binnen 8 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd. En terug geplaatst worden in de winkel.

 

4          Verzendkosten

4.1       De verzendkosten en administratiekosten worden in uw winkelmandje getoond en zijn afhankelijk van de door u bestelde artikelen.

4.2       Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.

4.3       Bij een ruiling zal 2Cousins.nl de verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.

 

5          Levering

5.1       2Cousins besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan TNT Post.

5.2       2Cousins streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling, te versturen.

5.3       2Cousins zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren. 2Cousins heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.

5.4       2Cousins is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres.

 

6          Annuleren

6.1       Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch.

6.2       Kledingstukken / artikelen die speciaal voor u besteld zijn kunnen niet geannuleerd worden. Wel eventueel na overleg omgeruild worden Wanneer dit wel gebeurt, dient u een boete van 20% over het aankoopbedrag te betalen. Ongeacht het nu via ideaal of overboeking voldaan is!

 

7          Ruilen en retourneren

7.1       Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.

7.2       De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.

7.3       Voor retourenringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

       a    Na bezorging van uw bestelling heeft u 7 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

       b   De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen,zonder vlekken met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden. Indien het artikelkaartje niet meer aanwezig is, zijn wij genoodzaakt om 25% van het aankoopbedrag in te houden.

       c    Er dient een uitleg meegezonden te worden met uw retourzending. Of het item dient gemeld te zijn als retour via de website / mail ([email protected]) of telefonisch zo niet wordt het bedrag niet terug gestort maar krijgt u deze als tegoed in uw account!

       d   Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen.

       e    Bij ruiling van een artikel neemt 2Cousins de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening.

       f    Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 7 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

       g   Op het moment dat er uitverkoop is kunt u het artikel indien nodig omruilen tegen een ander product wij geven dan geen geld terug.

 

8          Voorraad

8.1       Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. 2Cousins zal in dit geval voor terugbetaling zorg dragen.

 

9          Garantie en aansprakelijkheid

9.1       2Cousins garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

9.2       De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.

9.3       Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal 2Cousins de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan  wel, indien retourenring redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van 2Cousins vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan 2Cousins te retourneren en het eigendom daarover aan 2Cousins  te verschaffen.

9.4       Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van 2Cousins u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

9.5       Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet- conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de product aansprakelijkheid, dan is 2Cousins niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

9.6       Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.

9.7       Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van 2Cousins beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.

9.8       Onverminderd het bovenstaande is www.2Cousins.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »